Prípravok zaisťuje odstránenie námrazy a snehu zo skiel automobilov. Dokonale odstráni všetky nečistoty, zbaví sklo mastnoty a zanechá ho krištáľovo čisté. Zaisťuje perfektný výhľad a napomáha tak k bezpčnosti. Nenarušuje polykarbonáty reflektorov. 


Návod na použitie
Rozmrazovač slabo nastriekajte na sklo a prípadne rozotrite. Pri opätovnom vzniku námrazy aplikáciu opakujte. Pri použití vo vnútri vozidla sklo po odstránení námrazy vytrite do sucha a znovu naneste prípravok v tenkej vrstve, čím zamedzíte opätovnému vzniku námrazy. 


Obsahuje: < 5% aniónových povrchovo aktívnych látok. 


Skladovanie: Uchovávajte v chlade, doba skladovania 48 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. 


Krajina pôvodu: Česká republika. 


Upozornenie
H226 Horľavá kvapalina a pary


Bezpečnostné odporúčania
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. 
P501 Zneškodnite nádobu odovzdaním zberni nebezpečných odpadov

Velvana
31.223
1 ks

Produkty v rovnakej kategórii: 16